Forskning viser, at arbejdspladser har for lidt fokus på det mentale helbred

Der er mange årsager til, at der er flere og flere, der tager til lægen med psykiske arbejdsskader. For store arbejdsbyrder, mobning, stress eller urimelige krav fra ledelsen er alle sammen faktorer, der kan medvirke til stress.

Antallet af anmeldelser til Arbejdsskadestyrelsen er steget med 43 procent, skriver DR. De skriver også, at langt de fleste af dem, der anmelder de psykiske arbejdsskader ikke oplever, at myndighederne griber ordentligt ind.

Men hvor ligger ansvaret så? Mange mener, at det ligger hos arbejdspladsen, og derfor er det et problem, at arbejdspladsen ikke bliver informeret, når Arbejdsskadestyrelsen ikke tager ordentligt hånd om problemerne.

Arbejdspladsen skal fokusere på at forebygge problemerne

Det er i høj grad op til arbejdspladsen at have fokus på, når der opstår en situation, hvor en medarbejder viser tegn på begyndende depression eller generelt mistrives på arbejdet. Det kan være medvirkende til, at problemet ikke når at udvikle sig, så det til sidst bliver til et reelt sygdomsforløb, hvor der ikke bliver taget hånd omkring problemerne.

En løsning kan være at vælge en tillidsrepræsentant, som medarbejderne kan kontakte, hvis de enten oplever symptomer på egen krop eller oplever, at en kollega mistrives. Det kan være ubehageligt selv at kontakte ledelsen, hvis man har problemer, og derfor kan en tillidsrepræsentant være løsningen.

Hvad skyldes stress?

Stress kan være et symptom på mange forskellige ting; fra manglende arbejdsglæde, for mange (og for uhåndgribelige) arbejdsopgaver, et dårligt arbejdsmiljø eller en ledelse, der ikke lytter til medarbejderne.

Dårlige arbejdsforhold — hvis der eksempelvis ikke er hæve-/sænkeborde — kan være med til, at en medarbejder bliver stresset. Samtidig skal ledelsen være med til at kigge på problemerne, så de kan tages i opløbet. Er der en medarbejder, der mistrives skal det ikke være nogen skam at gå op til ledelsen for at påpege dette.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *