KONFLIKTHÅNDTERING PÅ JOBBET 

Uanset hvilken branche, du befinder dig i og hvilket job, du har, så vil du på et tidspunkt opleve en konflikt med en medarbejder, med en kollega eller måske endda med en chef. Konflikter er en uundgåelig del af arbejdslivet, fordi vi ikke alle sammen kan være enige altid. 

Konflikthåndtering kan betegnes som en læringsproces, hvor man prøver at minimere konfliktens negativitet og prøver at fokusere på de positive åbninger. Det handler om at imødekomme begge parter, så ingen føler sig overset eller tilsidesat. Konflikthåndtering stræber efter at give individer værktøjer til at undgå at en konflikt bliver til et længerevarende problem og ødelægger det gode samarbejde i en virksomhed eller i det private liv. 

Konflikthåndtering er ikke noget, man skal tage for let på. Det er ikke noget, man ”bare” lige gør. En god leder kan hjælpe med at løse konflikter i virksomheden, hvis han sætter sig ordentligt ind i problemet. I nogle situationer vil det dog kunne gøre en betydelig forskel at benytte sig af en neutral og professionel tredjepart i konflikthåndteringen. En professionel vil kunne hjælpe med såvel den eksisterende konflikt, men han eller hun vil også kunne sikre læring og konfliktløsning i fremtiden for virksomhedens medarbejdere. En konflikt kommer jo sjældent alene.   

Der kan være flere grunde til at bruge en professionel mægler til konflikthåndtering: 

Konfliktskyhed fra ledelsens side 

En leder er bare en person, som så mange andre kan have svært ved at håndtere personaleproblemer og konflikter, selvom det teknisk set er en del af en leders opgaver. En passiv ledelse, som bare lader konflikter stå til, kan gøre mere skade end gavn. En neutral tredjepart ville uden problemer kunne gå ind i virksomheden, finde problemet og tage midler i brug for at løse konflikten og lære medarbejderne at have forståelse, interesse og respekt for hinanden for at opretholde et sundt arbejdsmiljø.  

Manglende autoritet 

Det gælder specielt unge ledere, som tenderer til at have en tættere relation til sine medarbejdere. Ledelse handler dog om autoritet og at sætte sig i respekt, således at medarbejderne lytter, når man taler. En leder med manglende autoritet kan ikke håndtere konflikter, selvom intentionen er tilstede. I sådan en situation ville en professionel konfliktmægler kunne gå ind og hjælpe ledelsen med at løse de eksisterende konflikter og samtidig lære ledelsen, hvordan man håndterer konflikter på daglig basis, så man skaber engagerede medarbejdere og større motivation i virksomheden. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *