Om det signifikante ved beskyttelse via kondomer

Kondom

Det vides ikke med sikkerhed hvornår menneskeheden tog de første skridt henimod beskyttelse, hvad angår kontrol med de sideeffekter, som den ofte ihærdige plejning af kønslig omgang har ført med sig. Der har desuagtet stedfundet alverdens sindrige forsøg på at komme disse uønskelige elementer til livs, der ville bringe selv en moderne entreprenør til skamme. Dyreskind, indtørrede tarme, eller horn er blandt de opfindsomheder som har ledsaget diverse former for lagengymnastik.

Endog den første forekomst af ordet i europæisk kontekst hidrører fra en begejstret engelsk baron, der skrev en såkaldt panegyrik – en hyldesttale med teologiske undertoner – til dette vidunder kaldet the cundum. Endvidere bærer historiske overleveringer vidnesbyrd om den høje agtelse, som dette forebyggelsemiddel har nydt. Kunne vi forestille os et håndsyet kondom forsynet med silkebånd?

Durabilitet med Durex Kondomer

Vi skal dog ikke fortabe os i hvad der kunne forekomme som historiske kuriøsiteter. Kondomer, som middel mod kønssygdomme, lever videre i bedste velgående. I vores kontemporære kontekst, inden- og udenrigs, florerer forskellige former for kønssygdomme stadigvæk, endog med ganske alvorlige konsekvenser til følge. Disse har forskellige årsager, behandles og defineres forskelligt ud fra et lægefagligt perspektiv, men fælles for dem alle er, at de kan føre til overordentlige store gener, for de besmittede.

Kondomer, som eksempelvis af varianten Durex kondom, er derfor stadigvæk et særdeles relevant beskyttelsesmiddel imod disse sygdomme. Fordelen ved moderne kondomer som disse er ikke blot, at du ikke skal en tur forbi den lokale slagter og forlegent bede om særligt indtørrede tarme. Det er tillige, at størrelsensforholdet, udseendet og sågar smagen, kommer i mange forskellige varianter. Der er dermed rig mulighed for, at selve kondomet ikke blot beskytter, men samtidig at den konkrete seksuelle stimulans ikke formindskes.

Fornuftige formaninger

Det er endnu engang værd at pointere det væsentlige ved kondomets forebyggende karakter, især grundet risikoen og omfanget af de føromtalte, men via prævention ganske uundgåelige kønssygdomme. Selvom der findes let tilgængelig og lægefagligt lødigt materiale i efterhånden betragtelige mængder, ses stadig eksempler på uønskede graviditeter, utilsigtet sterilisering og sågar dødelighed, som blandt andet kan tilskrives følgerne af ubeskyttet sex. Det er blandt andet også derfor, som nævnt ovenfor, at en forebyggelse af sådanne mistrøstige affærer, går via en solid markedsføring af de enkelte præventive produkter, i kombination med diverse oplysningskampagner. Og der er som nævnt mange forskellige former for nydelsesbetonede tiltag, som kan give kondomprodukterne et mere tillokkende præg.

Men det er samtidig væsentligt at huske på, at kondomer ikke kun kan anvendes i privat regi, men i større grad også kan gøre stor gavn i forhold til særlige brancher, hvor præventive midler er nødvendige. Kondomer er under visse sammenhænge blevet obligatoriske inden for pornoindustrien, og udbredelsen af seksualundervisningen i skolemæssigt regi, lægger ofte en udtrykkelig emfase på produkternes sikkerhedsmæssige nytte. Hvis du derfor som bruger skal lade dig vejlede, så lad dig ikke udelukkende besnære af hedonisme, men tænk på, at dit hele helbred står på spil, dersom du ikke betænker den potentielle fare, som ubeskyttet sex kan afstedkomme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *